top of page
මතභේදාත්මක බයිබල් ඉගැන්වීම් ශුද්ධ ලියවිල්ල තුලින්ම පැහැදිලි කර ගනිමු
මරණය පිළිබඳව පරම සත්‍යය දේව වචනය තුළින් 
ලෝක අවසානයේ ලකුණු දේව වචනය තුළින්
ලෝක අන්තිමය පිළිබඳව දේව වචනය තුළින්
ශුද්ධ ලියවිල්ල තුළින් යේසුස් වහන්සේව හඳුනා ගනිමු
අප හා සමාන මනුෂ්‍යයෙක්‌ වූ යේසුස් වහන්සේ
අපගේ සැබෑවූ එකම උත්තම පූජකයාණෝ
යේසුස් වහන්සේ සර්ව බළධාරී දෙවියන් වහන්සේද ?
අප පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම
දස පණත කල්වරි කුරුසියෙන් අහෝසි වූවද?
දෙවියන් වහන්සේ ත්‍රිත්වයක්ද?
දෙවියන් වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියන ලද දස පණත
දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ මුද්‍රාව
කිතුනුවෙක් ලෙස ඔබ අදහන්නේ කාවද?
මහත් වූ විනිශ්චයේ දවස
ඉරිදා දවස ශුද්ධ වූ නමස්කාරයේ දවස ලෙස දේව වචනය තුල වෙනස් කර තිබෙනවාද?
දේව වචනයේ අනාවැකි වල අන්තර්ගත වී ඇති රහස් අංකය
සාතන්ගේ මාරාන්තික රැවටීම
දේව වචනයට මනුෂ්‍ය අර්ථකථනය සහ මනුෂ්‍ය අදහස් අවශ්‍ය නොවන්නේ ඇයි ?
ගැලවීම ලැබුවාවූ කිතුනුවාට එය අහිමි වීමේ අවදානමක් තිබේද ?
දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය : යෙහොවඃ වහන්සේ ස්වාමීන්වහන්සේද?
අන්‍ය භාෂා කතා කිරීම පිලිබඳව දේව වචනයේ සත්‍යතාවය
අවසාන මහා සටන (අර්මගෙදොන්)
අවසාන මහා සටන (අර්මගෙදොන් 2 කොටස )
කිතුනුවාට මත්පැන් පානය කරන්නට දේව වචනය අවසර දී තිබේද?
එලිදරවි 13 පරිච්ඡේදය - වර්ථමාන ලෝක බලවතුන් දෙදෙනා
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය පිලිබඳව එලිදරවි 13 සදහන් අනාවැකිය
ව්‍යවස්ථාව සදාතන ජීවනයට අපට මගපෙන්වන ගුරුවරයා
දෙවියන් වහන්සේ විසින් ලෝකය මැවීම මිත්‍යාවක්ද? එය එසේ නම් කිතුනුවා මුලාව ගොස් ඇද්ද? 
ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේගේ ස්වභාවය සහ සේවය 
යේසුස් වහන්සේගේ දෙවන පැමිණීමට පෙර ධර්මිෂ්ඨ සෙනග රහසින් ඔසවා ගැනීම දේව වචනයට එකඟද?
ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේට විරුධව කරන පාපය
දුෂ්ඨයන් සදාකල්ම නිරයෙහි ඇවිලෙමින් සිටින්නට යනවාද
ශෙයෝලය සහ පාරාදීසය
අන්ත (විරුද්ධ) ක්‍රිස්තුස් කවුද? නපුරු සන්ධානයක්ද නැත්නම් නපුරු පුද්ගලයෙක්ද? 
අනුග්‍රහයද?  ව්‍යවස්ථාවද?  ව්‍යවස්ථාව කුරුසියේ ඇනගසා අහක් කලේද?
මනුෂ්‍යයාට ජීවිතය ලැබුනේ කෙසේද? දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා මැවීමේදී ආත්මයක් දුන් සේක්ද?
මා පරිපූර්ණ කිතුණුවෙක්ද? මා කෙසේ ශුද්ධකම සම්පුර්ණ කර ගත යුතුද?
ආත්මවාදය පිළිබඳව මිත්‍යා ඉගැන්වීම දේව වචනය තුලින් පැහැදිලි කර ගනිමු
ආත්මවාදය පිළිබඳව මිත්‍යා ඉගැන්වීම දේව වචනය තුලින් පැහැදිලි කර ගනිමු - දෙවන කොටස
ආත්මවාදය පිළිබඳව මිත්‍යා ඉගැන්වීම දේව වචනය තුලින් පැහැදිලි කර ගනිමු - තුන්වෙනි කොටස
සදාකාලික මැවීමේ ස්මාරකය (සබත/නිවාඩුව/විශ්‍රාමය) සත්වෙනි දින සෙනසුරාදාද? ඉරිදාද? 
පරණ ගිවිසුමේ සඳහන් මංගල්‍යයන් අප පැවැත්විය යුතුද?
අනුග්‍රහය අපව ගලවනු ලබන්නේ කෙසේද?
සේවන්ත්-ඩේ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට් සභාව සහ වයිට් මහත්මිය පිළිබඳව ප්‍රතිඋත්තරවේදියාට පිළිතුරු
සබත තුල සැඟවී ඇති සත්‍යය - පළමු කොටස
ලෝක ඉතිහාසයේ අවස්ථා තුනකදී සහ අනාගතයේදී දිවැසිවර එලියාගේ මැදිහත්වීම - පළමු කොටස
සබත තුල සැඟවී ඇති සත්‍යය - දෙවන කොටස
ලෝක ඉතිහාසයේ අවස්ථා තුනකදී සහ අනාගතයේදී දිවැසිවර එලියාගේ මැදිහත්වීම  - දෙවන කොටස
සබත තුල සැඟවී ඇති සත්‍යය - තුන්වන කොටස 
ලෝක ඉතිහාසයේ අවස්ථා තුනකදී සහ අනාගතයේදී දිවැසිවර එලියාගේ මැදිහත්වීම  - තුන්වන කොටස 
ඇගේ වංශයේ ඉතිරි සෙනඟ දේව වචනය තුලින් සොයා ගනිමු
ලෝක ඉතිහාසයේ අවස්ථා තුනකදී  සහ අනාගතයේදී දිවැසිවර එලියාගේ මැදිහත්වීම  - හතරවන කොටස 
ඇගේ වංශයේ ඉතිරි සෙනඟ දේව වචනය තුලින් සොයා ගනිමු - දෙවන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - දෙවන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - පළමු කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - හතරවන කොටස 
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - පස්වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - සත් වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - නව වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - එකොලොස් වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 13 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 15 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 17 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 19 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 21 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 23 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 25 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 27 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 29 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - හයවන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - අටවන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - දහ වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - දොළොස් වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 14 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 16 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 18 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 20 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 22 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 24 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 26 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 28 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 30 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 31 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 32 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 33 වන කොටස
ඔබ ගමන් කල යුතු මාර්ගය මණ්ඩප මෙහෙය තුල - 34 වන කොටස
මතභේදාත්මක බයිබල් ඉගැන්වීම් ශුද්ධ ලියවිල්ල තුලින්ම ඉදිරි කාලයේදීත් පැහැදිලි කර ගනිමු
bottom of page